Soroban Samurai Kaze no Ichibei

Soroban Samurai Kaze no Ichibei